9/10/2552

รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป

รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯโดยนางประยูร ชลธี ครูโรงเรียนบ้านโนนทอง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ คลิ๊กที่นี่

2 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

การจัดทำบทเรียนสำเร็จรูปที่มีการนำภาพการ์ตูนมาประกอบนั้นนับว่าเป็นการทำนวตกรรมที่สร้างแรงจูงใจแก่ผู้เรียนและจะส่งผลให้นักเรียนมีผลสำฤทธิการเรียนรู้ที่สูงขึ้น

chanchai กล่าวว่า...

ผ่านเด้อ